Coaching

Har du brug for hjælp til at finde motivation og dine svar på et valg, dilemma, veje blandt muligheder, kan jeg hjælpe med at navigere i dine indre forhindringer, så du kan komme dit autentiske jeg nærmere og træffe gode valg i dit liv.

Afsæt 1 time